Sår

Även de minsta såren behöver omsorg
Oavsett storlek på ett sår är det viktigt för läkningsprocessen att såret blir väl behandlat och kontrollerat. Genom att sköta om såret på rätt sätt kan en bra och snabb läkning ta fart. Vid varje sårläkning bör målet vara att läka såret så fort som möjligt eftersom även de minsta såren kan leda till en infektion. Det grundläggande vid varje behandling av ett sår är att noggrant tvätta det.

Läkningsprocessen
För att läkningen av ett sår ska ske så bra som möjligt är det viktigt att i första skedet rengöra såret noggrant. Använd milt vatten och flytande tvål. En läkningsprocess för ett sår kan delas in i tre faser. Dessa faser är ungefär desamma oavsett sårets ursprung.

Den första fasen pågår i regel mellan två till fyra dagar. De första symptomen uppkommer genom att den skadade vävnaden blir röd, öm och svullen. Det är även vanligt förekommande att såret varar. Vita blodkroppar, försvarscellerna i kroppen, tar sig till det skadade området samtidigt som blodkärlen utvidgar sig.

Den andra fasen kan pågå mycket längre jämfört med den första. Beroende på vilken storlek såret har kan fas två pågå mellan några dagar till flera veckor. Under denna fast reparerar vita blodkroppar den skadade vävnaden. Celler från huden eller slemhinnan delar sig för att kunna växa över den skadade vävnaden samtidigt som nya blodkärl växer in i den nya vävnaden.

Den tredje och sista fasen är den process som tar längst tid. Den kan pågå mellan flera månader till ett par år beroende på sårets storlek. Under denna fas förstärks den nya vävnaden. Området eller ärret där såret en gång varit börjar blekna. Detta inträffar då blodkärl som inte längre behövs försvinner.

För att underlätta sårläkning och minimera riskerna för ärrbildning är det viktigt att såret läker bra samt rengörs regelbundet och ordentligt. Ifall symptomen inte försvunnit efter några dagars behandling eller förvärrats bör vård uppsökas för en mer noggrann undersökning.

Individer med vissa sjukdomar som diabetes har en försämrad sårläkningsprocess. Även individer med dåliga kostvanor, äldre eller rökare har hud som har svårare för att läka. Hos rökare transporteras inte syre och näring i den mån som behövs till de skadade cellerna.

Behandling 
Det som är primärt för all form av sårvård är att tvätta rent såret noggrant och skydda det mot smuts eller kontakt med kläder och dylikt som kan orsaka skavning eller infektion. I regel kan man själv ta hand om små sår.

Håll rent runt om och i såret
Börja med att tvätta händerna så att smuts inte kommer i kontakt med såret. Därefter tvätta runt såret och arbeta dig inåt. Använd mild flytande tvål och ljummet vatten, gärna direkt med en duschstråle. Strålen underlättar borttagning av smuts. Olika former av små sår är i regel alla smutsiga. Därför är det viktigt att noggrant se efter så att all smuts avlägsnas. Ifall all smuts inte försvinner kan man använda en pincett, mjuk borste eller fuktad kompress för att ta bort det sista av smutsen. Ett andra alternativ är att lägga såret under blöt med hjälp av en blötlagd kompress eller genom att doppa såret i ett vattenbad.

Låt såret lufttorka ett bra tag. Finns möjligheten kan man låta mindre skav- och skrubbsår vara helt utan förband eller plåster. Utgå från storleken på såret för att avgöra om du ska använda ett plåster eller en kompress. Se till att kläder eller dylikt inte skaver mot såret. Plåster eller förband bör bytas ifall det blir smutsigt eller vått för att inte få bakterier eller smuts i såret. Dock ska det inte bytas ut i onödan då denna process kan fördröja läkningen av såret.

När man byter ett förband ska man kontrollera att såret inte blivit infekterat. Se ifall svullnad, vätskande var eller en osande doft förekommer samt om såret blivit mer rött än tidigare eller gör ont. Ser man symptom på en infektion i såret ska man i första hand själv börja med att rengöra såret noggrant upp till tre gånger per dag i några dagar. Ifall symptomen inte försvunnit inom några dagar eller nya uppkommit som feber ska man kontakta sin vårdcentral.

LHP småsår

När ska man söka vård
I regel kan små sår tas hand om hemma utan att det leder till allvarliga infektioner. I vissa situationer och med specifika uppvisade symptom är det dock mer rekommenderat att ta kontakt med en vårdcentral.

Kontakta din vårdcentral om du har:

– Bitsår från djur eller stora bitsår från människor.
– Sår som behöver sys. Efter 8 timmar sys sår inte ihop på grund av infektionsrisken. Detta orsakar oftast ärr som inte är fina.
– Sår som inte är ytliga på huvud, fötter, händer.
– Sår som inte slutar blöda efter en halvtimme.
– Känsla av avdomnande partier runt såret
– Svullna och stora krossår som gör mycket ont.
– Sticksår djupare än en cm.
– Tecken på sårinfektion.
– Glipande skärsår eller sår längre än några cm.

 

Sidan uppdaterades senast 20151216.

Läkemedelsinformation

LHP  kräm innehåller väteperoxid och är en antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t ex skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Appliceras 1-2 gånger dagligen, på det skadade hudområdet. Behandlingstiden bör inte överskrida 2 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.