Munsår

Munsår börjar vanligtvis genom att man känner av stickningar och klåda i läppen innan knottror bildas. Munsår åstadkommes av viruset Herpes simplexvirus (HSV), ett mycket vanligt förekommande virus som ligger

vilande hos många människor. Ungefär tre utav fem vuxna bär på munsårsviruset. Munsår är igenkännbart genom att det karaktäriseras av små vätskefyllda blåsor. Dessa blåsor är inte ärrbildande men smittar lätt. Det är endast genom direktkontakt munsår smittar, som vid kyssar eller samlag. De vätskefyllda blåsorna bildas då HSV angriper överhudens celler. Viruset förflyttar sig från överhuden till nervernas rötter via nervbanorna. Här vilar viruset inaktivt. Det är inte förrän vid en utlösande faktor vilken försvagar immunförsvaret som förkylning, stress, mens eller intensiv solning som viruset blir aktivt.

Munsår kan lätt förväxlas med svinkoppor när man upptäcker sår nära eller i direkt anslutning till munnen. Läs mer om Svinkoppor här.

Behandling av munsår
Det är varierande hur ofta och hur stora blåsor som uppstår hos individer. Hos vissa kan munsår uppstå utan anledning. Vissa individer har munsår regelbundet samtidigt som vissa endast drabbas någon enstaka gång i sitt liv. Att få munsår är obehagligt och kan vara smärtande. 

  • Det finns ingen behandlingsmetod som kan fullständigt ta bort herpesviruset som är grunden till munsår. Genom att man ger munsårsblåsor en bra förutsättning att läka kan man istället påverka läkningsprocessen positivt.
  • Avhåll dig från direktkontakt med personer som bär på munsår då det lätt smittas.
  • Undvik att röra blåsorna, riva bort skorpan eller göra hål på blåsan. Genom att låta blåsan vara orörd minskar risken för infektion och läkningsprocessen blir effektivare.
  • Vid vidröring utav blåsan var noga med att tvätta händerna ordentligt efteråt.
  • För att lindra den stickande smärtan, hjälpa läkningsprocessen och risken att blåsans skorpor spricker kan man använda en antiseptisk kräm. 

 

Sidan uppdaterades senast 20151216.

Läkemedelsinformation

LHP  kräm innehåller väteperoxid och är en antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t ex skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Appliceras 1-2 gånger dagligen, på det skadade hudområdet. Behandlingstiden bör inte överskrida 2 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.